Επικοινωνία

Τεπελενίου 41
Άγιος Δημήτριος
173-41, Αθήνα

Τηλ: 9318969
Fax: 9319946


E-mail:
Τμήμα Πωλήσεων
Λογιστικό Τμήμα
Τμήμα Παραγγελιών