Συνεργάτες

Στον Ελληνικό χώρο (Locale):
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΛΑΡΙΣΑ
  ΒΟΛΟΣ
  ΠΑΤΡΑ
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ
  ΡΟΔΟΣ
  ΚΡΗΤΗ
  (Σημ. Κατ'όπιν επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο: 9319946-9318969)

Στο εξωτερικό (Estero):
  IPEA International SpA (www.ipea-international.com)
  ADAM ADESIVI
  POKER OVATE
  A. MOLINA & C. PIUME
  NUOVA CINTEL s.p.a
  TESSITURE RADICI s.p.a
  S.A.M.A.C. s.r.l.
  PIETRO RADICI TESSITURA s.p.a.